Analiza e kohës së dërgimit e çdo kanali

Në momentin që vendet dërguese dhe marrëse janë përzgjedhur,tendenca vjetore e sasisë së kolipostave dhe kohës së dërgimit e çdo kanali e këtyre dy vendeve do të shfaqet.