Данни в голям обем за трансграничната логистика

Запознайте се с тайните скрити зад трансграничните транзакции.

    Количество изпратени пратки от всяка държава Количество получени пратки от всяка държава

      Количество изпратени пратки от всяка държава Количество получени пратки от всяка държава