Pakkemængde af hver kanal

Når et land er valgt, vises den årlige pakkeudvikling og månedlige procentdel af hvert enkelt lands kanal.