Количество на пратките за всяка страна

След като изберете държава, ще видите тенденцията на годишна база и месечния процент за избраната държава към други държави.