Analiza e kohës së dërgimit e çdo vendi

Në momentin që një vend përzgjidhet,tendenca vjetore e sasisë së kolipostave dhe kohës mujore e dërgimit të tyre drejt vendeve të tjera nga vendi i përzgjedhur do të shfaqet.