Sasia e kolipostave e çdo vendi

Në momentin që një vend përzgjidhet,tendenca vjetore dhe përqindja mujore e sasisë së kolipostave të vendit të zgjedhur drejt vendeve të tjera do të shfaqet.