Sasia e kolipostave e çdo kanali

Në momentin që një vend përzgjidhet,tendenca vjetore e sasisë së kolipostave dhe përqindjes mujore e çdo kanali do të shfaqet.