Анализа на време на испорака на секој канал

Откако ќе се изберат земји што испраќаат и примаат, ќе се прикаже годишниот тренд на износот на пратки и месечното време на испорака на секој канал на тие две земји.