Ανάλυση χρόνου παράδοσης απο κάθε χώρα

Όταν επιλεχθεί μια χώρα, θα εμφανιστεί η ετήσια τάση ποσότητας δεμάτων και ο μηνιαίος χρόνος παράδοσης της επιλεγμένης χώρας απο κάθε δίαυλο μεταφορών άλλων χωρών.