Ποσότητα δεμάτων από κάθε χώρα

Μόλις επιλεγεί μια χώρα, θα εμφανιστεί η ετήσια τάση του ποσού δεμάτων και το μηνιαίο ποσοστό της επιλεγμένης χώρας σε άλλες χώρες.