Ανάλυση χρόνου παράδοσης για κάθε κανάλι

Μόλις επιλεγούν οι χώρες αποστολής και λήψης, θα εμφανιστεί η ετήσια τάση ποσού δεμάτων και ο μηνιαίος χρόνος παράδοσης για κάθε κανάλι αυτών των δύο χωρών.