Ποσότητα δεμάτων κάθε καναλιού

Μόλις επιλεγεί μια χώρα, θα εμφανιστεί η ετήσια τάση ποσού δεμάτων και το μηνιαίο ποσοστό κάθε καναλιού της χώρας.