Množství zásilek každé země

Jakmile bude vybrána země, bude zobrazen trend ročního objemu zásilek a měsíční procentuální podíl vybrané země do dalších zemí.