Количество колети за всеки канал

След като бъде избрана държава, ще се показва тенденцията за годишния брой на колетите и месечния процент на всеки канал в страната.