Hər kanalın çatdırılma müddəti analizi

Göndərən və alan ölkələr seçiləndə, bu iki ölkənin hər bir kanalının illik bağlama miqdarı trendi və aylıq çatdırılma müddəti göstəriləcəkdir.