Hər kanalın paket miqdarı analizi

Bir ölkə seçiləndə, hər kanaldan digər ölkələrə göndərilən, seçilmiş ölkənin illik paket miqdarı trendi və aylıq çatdırılma müddəti göstərilir.